JiskMassage, het adres voor stoelmassage in Nederland, ontvangt ere-lidmaatschap van de beroepsvereniging voor stoelmasseurs.

Erelid Beroepsvereniging voor Stoelmasseurs

Op 24 januari 2015 werd Jiska Kopmeiners voorafgaand aan de workshop Massagegrepen bij hoofdpijnklachten die JiskMassage die dag gaf zeer prettig verrast door de uitreiking van een ere-lidmaatschap aan haar adres.

Jiska ontving deze eer voor al haar werk als medeoprichster van de Beroepsvereniging voor Stoelmasseurs in 2009. Jarenlang was zij, samen met Katrien de Graaf, het gezicht van en de drijvende kracht achter de beroepsvereniging die inmiddels is uitgegroeid tot een begrip in Nederland. Mede hierdoor heeft de stoelmassagebranche in Nederland een professionaliseringsslag weten te maken en bestaat er nu een betrouwbaar en leerzaam platform voor stoelmasseurs.

De overvolle worskhop van deze dag toonde dat nog maar eens aan.

De tekst van de uitgereikte oorkonde luidt ‘Het bestuur van de Beroepsvereniging voor Stoelmasseurs benoemt tot erelid Jiska Kopmeiners voor haar tomeloze inzet en verdiensten bij het oprichten en opbouwen van de Beroepsvereniging voor Stoelmasseurs. Gedurende de afgelopen jaren heeft zij de nodige tijd en energie gestoken in het opzetten van de vereniging en het helpen uitgroeien tot een gezonde en bloeiende vereniging. Hiervoor past onze grote erkentelijkheid en dankbaarheid. Amsterdam, januari 2015‘.

Dit gebaar en de mooie bos bloemen wordt zeer op prijs gesteld en JiskMassage wenst de beroepsvereniging nog vele succesvolle jaren toe.

Dank jullie wel allemaal.